Circulars

Autònoms i Plans de Pensions

21/11/2023

Circular 15/2023

La Llei 12/22 de 30 de juny de regulació per a l'Impuls dels Plans de Pensions  d'Ocupació, publicada l'1 de juliol de 2022 en el BOE, aborda les aportacions empresarials, i entre moltes altres qüestions, disposa el que segueix:

  • El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions regulats en la present llei, no podrà excedir de 1.500 €.

  • Aquest import podrà ésser superat per les contribucions dels  treballadors autònoms fins a la quantitat de 5.750 € per any.  És a dir, l'estalvi màxim d'un treballador per compte propi podrà excedir  en 4.250 € anuals al generalment establert.

Pretén la Llei, que tenint en compte  la situació que genera la cotització per la base mínima de la majoria d'autònoms, a on la pensió que reben o que  rebran a la seva jubilació és notablement inferior a la mitjana,  és necessari permetre  l'efecte d'un estalvi complementari en el moment de la jubilació d'aquests treballadors per compte propi.

També la Llei exigeix  que per constituir un Pla de Pensió Simplificat, tota entitat gestora que ho pretengui ha de signar un acord previ amb una associació sectorial o patronal que haurà de promoure l'esmentat pla entre els seus membres. Tanmateix, per a facilitar les coses, qualsevol autònom pot incorporar-se a  aquest instrument operatiu independentment del seu perfil professional.   Dit d'una altra manera, les entitats gestores hauran de constituir els fons i a partir de la seva estructuració tot treballador autònom pot demanar individualment incorporar-se  per tal de materialitzar  l'estalvi que desitgi fins a un límit màxim de 4.250 €.

Diverses entitats bancàries han implementat gestores de fons de Plans Simplificats per tal d'atendre aquelles sol·licituds.  Per descomptat, són els bancs els primers interessats  a aconseguir el màxim nombre de beneficiaris al marge  que aquests pertanyin  o no,  a una associació sectorial o patronal.