Circulars

Cómputo de los periodos de cotización del trabajo a tiempo parcial

11/10/2023

Circular 13/2023

La següent circular  ve a tomb del Reial Decret-llei 2/2023 de 16 de març publicat  en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 65 amb data de 17 de març de 2023.

D'aquest Reial Decret  hem parlat  en anteriors  circulars que hem enviat durant aquest any. Ara entra en vigor  una nova norma  que té com objecte el còmput dels períodes de cotització del treball a temps parcial. A continuació passem a detallar-ho:

Des de l'1 d'octubre de 2023, el treball a temps parcial s'ha equiparat amb el treball a temps complet a efectes del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Entra en vigor la modificació del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS) inclosa en el Reial Decret-llei 2/2023 de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i establir un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Aquesta mesura afecta a més de 2 milions de treballadors amb contractes a temps parcial, per tal  que  no es vegin perjudicats a l'hora d'accedir a aquestes prestacions. 

Així els períodes d'activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada del treballador durant aquest període, cosa que elimina el coeficient global de parcialitat i es posa punt final a les regles de proporcionalitat per acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions, exigint-se a partir d'aquest moment els mateixos períodes de cotització per accedir a les prestacions que tenen els treballadors a temps complet.

Aquesta modificació opera amb retroactivitat. És a dir, la conversió arriba a períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l'1 d'octubre del 2023 als efectes de l'accés i el càlcul de les prestacions de Seguretat Social. Per contra, aquesta modificació no opera amb retroactivitat per a fets causants anteriors a aquesta data.