Circulars

Decret Llei 16/2022 de l'Impost sobre el Patrimoni

04/01/2022

Circular 1/2022

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 22 de desembre ha publicat el Decret Llei 16/2022 en virtut del qual s'introdueix un darrer tram a la tarifa de l'impost. Aquesta  modificació  respon a  la creació per l'Estat de l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. La finalitat declarada és que els ingressos derivats del major esforç fiscal dels contribuents catalans que suposa la creació d'aquest tribut estatal romanguin a Catalunya, independentment dels nivells de pressió fiscal avui presents en el territori espanyol.

El Decret llei preveu que la nova tarifa tingui una vigència temporal coincident amb l'impost estatal (dos anys).

L’art. 1, la base liquidable de l'impost es grava amb els tipus de l'escala següent:

Base liquidable fins a (euros)

Quota (euros)

Resta de base liquidable fins a (euros)

Tipus aplicable (percentatge)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

9.304.003,94

2,750

20.000.000,00

448.713,93

en endavant

3,480

La seva entrada en vigor va ésser  l’endemà de la seva publicació.