Notes

Inspeccions de l'AEAT sobre l´ús de targetes d'empresa

26/03/2024

Nota 1/2024

Urgeix que vostè sàpiga que en aquesta conjuntura particular, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) està duent a terme procediments de comprovació en relació amb l'ús de les targetes d'empreses amb  assiduïtat extraordinària.

Convé assenyalar que aquestes inspeccions s'estan realitzant profusament a causa que l'AEAT ha detectat un ús, aparentment indegut, per part d'algunes empreses que utilitzen  aquest mitjà de pagament per a despeses personals dels seus propietaris o directius sense que guardin cap relació amb l'activitat empresarial.  La comprovació sovint comporta eventuals ajustos fiscals i se'n deriven les  sancions corresponents.

Amb l'objectiu d'evitar riscos fiscals, recomanem a tots els nostres clients que revisin detingudament l'ús que es fa de les targetes d'empresa i s'assegurin que totes les despeses registrades estiguin adequadament justificades i siguin estrictament ajustades  al desenvolupament formal de l'activitat empresarial.

Així mateix, els recordem la importància de disposar d'una adequada documentació que doni suport a cadascuna de les despeses fetes i la separació taxativa  entre les despeses purament personals i les relacionades amb l'activitat empresarial.

En cas de menester assessorament addicional per tenir algun dubte al respecte, el nostre equip resta a la seva disposició per oferir-li l'orientació necessària i ajudar-lo a garantir el compliment de totes les seves obligacions fiscals.

Agraïm la seva atenció i col·laboració en aquest rellevant  assumpte.