Notes

Registre retributiu

15/04/2021

Nota 3/2021

El passat 14 d'abril va entrar en vigor el Reial Decret 902/2020 de 13 d'octubre d'igualtat retributiva entre dones i homes.

L’ esmentat Reial Decret estableix l'obligació de totes les empreses d'elaborar un registre retributiu que englobi a tots els treballadors de l'empresa, que tingui per objecte analitzar l'existència de diferències retributives entre dones i homes tenint en compte les categories existents a l'empresa. En el cas que el registre retributiu posés de manifest una bretxa salarial superior al 25%, hi ha l'obligació de justificar el motiu d'aquesta diferència.

Tant la Inspecció de Treball com la representació dels treballadors a l'empresa tenen dret a accedir a la informació continguda en aquest registre. En el cas de no haver representació dels treballadors, pot sol·licitar la seva consulta qualsevol treballador, però únicament se li ha de proporcionar la mitjana de les retribucions.

Si és del seu interès, li comuniquem la nostra disposició per confeccionar el primer registre retributiu, així com la seva actualització en els propers mesos de juny i desembre de l'exercici actual.