Sectors d'especialització

Alimentari

Alimentari

Empreses majoristes de peix, fruita i carn.

Comercial i distribució

Comercial i distribució

Empreses dedicades a la distribució comercial.

Educació

Educació

Escoles i col·legis concertats reconeguts pel seu alt nivell educatiu.

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Entitats referents en el sector amb una clara vocació i compromís social.

Restauració

Restauració

Restaurants, hotels i oci. 

Industrial

Industrial

Empreses pioneres del país que aporten valor afegit en els seus processos productius.

Sanitat

Sanitat

Empreses farmacèutiques i de subministraments hospitalaris i professionals dedicats al món sanitari. 

Serveis professionals

Serveis professionals

Empreses que entenen que el seu capital fonamental és l'humà.

Construcció

Construcció

Constructores, promotores i despatxos d'arquitectura.