BIOGRAFIA


Economista, Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i Auditora de Comptes, l'Esther va iniciar la seva trajectòria professional en els departaments comptable i financer de la Societat Cooperativa d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS), Symester i la química Uquifa.

Al 1981 es va incorporar a Grup Ceteb, havent estat nomenada sòcia al 1993, any en què va fundar juntament amb el seu soci Antoni Fernández Teixidó les companyies Finances Globals i Anàlisi de Tributs i Comptes i Control Auditors. Esther assessora multitud d'empreses en matèria fiscal i comptable i ocupa el càrrec de Secretària del Consell d'Administració de diverses societats, associacions i fundacions de diferents sectors. A més, ha estat nomenada Administradora Concursal de diferents empreses.

CORREU ELECTRÒNIC


eamselem@grupceteb.com 


IDIOMES


Castellà, català y francès.

1