BIOGRAFIA


Llicenciat en Dret en la Universitat Abat Oliva CEU. Va realitzar el Mòdul de Comptabilitat per a Assessors Fiscals i el Curs Monogràfic sobre IVA en el Centre d'Estudis Financers (CEF). Així mateix, va cursar el Màster de Dret Financer i Tributari en el Centre d'Estudis Financers (CEF).

En els seus més de 12 anys d'experiència, Joaquim s'ha especialitzat en les reclamacions economicoadministratives davant el TEAR, la gestió d'expedients davant l'oficina de la AEAT, la planificació fiscal, la presentació d'impostos (IRPF, IP, IRNR, ISD, ITP-AJD, IIVTNU i IVA) i la resolució general de consultes fiscals. En l'actualitat, lidera el Departament Jurídic i Fiscal. 

És membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb el número de col·legiat núm. 40.327.

CORREU ELECTRÒNIC


jalvarez@grupceteb.com 

IDIOMES


Català, castellà i anglès.

1
1