Equip professional

DIRECCIÓ

DEPARTAMENT JURÍDIC

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I SOCIETATS

Teresa Peñaranda

Teresa Peñaranda

Sebastián Valladolid

Sebastián Valladolid

Iván Jal

Iván Jal

Mari Carmen Viles

Mari Carmen Viles

María López

María López

ADMINISTRACIÓ

Carmen Quirós

Carmen Quirós

Maribel García

Maribel García


ALIANCES - SCIRE

Ferran Palau

Ferran Palau