Equip professional

DIRECCIÓ

DEPARTAMENT JURÍDIC

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I SOCIETATS

Sebastián Valladolid

Sebastián Valladolid

Iván Jal

Iván Jal

Mari Carmen Viles

Mari Carmen Viles

María López

María López

ADMINISTRACIÓ

Carmen Quirós

Carmen Quirós

Maribel García

Maribel García


ALIANCES - SCIRE

Ferran Palau

Ferran Palau